NoHo Partners – Digitaalinen markkinointi

Nordic Hospitality Partners on suomalainen ravintolakonserni, joka toimii noin 250 ravintolan, yökerhon ja viihdekeskuksen taustavoimana. Yrityksen tavoitteena on nimensä mukaisesti kasvaa Pohjois-Euroopan merkittävimmäksi ravintolatoimijaksi. Yritys toimii tällä hetkellä Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.

Haaste:
NoHolla oli haasteena markkinoinnin tekemisen kausittaisuus, joka heijastui asiakasvirtoihin. Kuten muillakin ravintoloilla, markkinointiin varattu budjetti oli rajallinen eikä päivittäiseen tekemiseenkään ollut juuri resursseja.

Ratkaisu:
Yhteistyössä ravintoloiden kanssa toteutimme markkinoinnille strategian. Päätimme, että on tärkeää panostaa tekemisen jatkuvuuteen ja kanaviin, jotka skaalautuvat liiketoiminnan mukana. Yksissä tuumin asiakkaan kanssa painotimme digitaalisia taktiikoita. Esimerkkeinä valitsemistammme kanavista toimivat Facebook, Instagram, kanta-asiakkaiden sähköpostimarkkinointi sekä mainonta Googlen mainosverkossa. Vastasimme markkinoinnin päivittäisestä tekemisestä, kuten kampanjoiden ylläpidosta sekä sisällön eli tekstien ja kuvien tuotannosta. Tekemiselle oli tärkeää markkinoinnin toimenpiteiden mittaus, jotta pystyimme kohdistamaan tekemisen sinne, mistä tulosta tulee.

Tulokset:
Tavoitimme 200 000 asiakasta vuodessa sekä kasvatimme sähköpostien avausprosentin 200 prosenttiin. Lopputuloksen liiketoimintojen liikevaihdot kääntyivät vahvalle kasvu-uralle. Erityiskiitosta olemme saaneet joustavasta ja aktiivisesta tavastamme toimia. Menestyksellinen yhteistyön pohjana on avoin kommunikaatio, jossa palautetta sekä ideoita uskalletaan antaa puolin ja toisin.

 

 

 

Lyhyesti

Asiakas: Nordic Hospitality Partners Oyj

Palvelut: strategia, sisällöntuotanto, digitaalinen mainonta

Kanavat: sähköposti, Facebook, Instagram, Google-mainosverkko,

 

.

.

.

Menestyksellinen yhteistyön pohjana on avoin kommunikaatio, jossa palautetta sekä ideoita uskalletaan antaa puolin ja toisin.

.