Suunnittelutoimisto Grass Busineksen asiakasreksiteri

 

Rekisterinpitäjä

Suunnittelutoimisto Grass Business Oy (y-tunnus 2166658-1)
Punavuorenkatu 4 B LH 1
00120 Helsinki

Puh. 050 551 9552 (Arkisin klo 9:00 – 17:00)

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Patrick Stycz
Suunnittelutoimisto Grass Business Oy
Punavuorenkatu 4 B LH 1
050 551 9552 (Arkisin klo 9:00 – 17:00)
Email: patrick(at)grass.fi

 

Rekisterin nimi

Suunnittelutoimisto Grass Business asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröidyn suoramarkkinointitarkoitukseen antaman suostumuksen perusteella.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Grass Busineksen palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja näiden yhteistyökumppanien sekä asiakasyritysten suoramainontaan, kohdennettuun suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen. Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käyttää myös Grass Businesksen yritystietorekisterin päivittämiseen.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
• rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, ikä, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammatti
• käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi
• asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä
• tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
• tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
• käyttäjän ostohistoria
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
Rekisterin tietoja voidaan käyttää anonyymina (henkilöä ei voida yksilöidä) asiakkaiden verkkomainonnan kohdentamiseen evästeillä. Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä , Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta, Trafista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 

Tietojen luovutus

Grass Business voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Grass Business voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Grass Business huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

 

Kielto- ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista henkilötietojen käsittelyperuste huomioiden ilmoittamalla siitä Grass Businekselle puhelimitse numeroon 050 551 9552; kirjeitse osoitteeseen Suunnittelutoimisto Grass Business Oy Punavuorenkatu 4, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen patrick(at)grass.fi

 

Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyllä voi olla tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä itseään koskevat henkilötiedot sekä siirtää kyseiset henkilötiedot järjestelmästä toiseen.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa voit olla kirjeitse yhteydessä alla mainittuun

Suunnittelutoimisto Grass Business Oy
Punavuorenkatu 4
00120
Helsinki

Tarkastuspyyntö tai tietojen siirtopyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.