Tikkurila Oyj

 

Lähtökohta:
Tikkurilan halusi uudistaa vuosikertomusta vuodelle 2011 ja kilpailutuksen kautta Tikkurila valitsi Grassin tekemään koko vuosikertomuksen uudelleen. Vuosikertomus on yksi sijoittajaviestinnän tärkeimpiä välineitä.

Teimme ja toteutimme:
Uudistus ajatuksiemme pohjalta lähdimme asiakkaan kanssa kehittämään vuosikertomusta. Vuosikertomukseen toimme vahvasti mukaan Tikkurila värien luomaa raikkautta, kepeyttä ja voimakkaita tunteita. Kertomusosiossa panostettiin mainonnaliseen ajattelutapaan, jonka vuoksi vuonna -12 kertomus osa eriytettiin omaksi kokonaisuudeksi. Vuosikertomus projkti piti sisällään, pitkän tähtäimen kuvasuunnitelma, kuvauksien yhteydessä tehdyt vuosikertomus videot, erilliset kevytrakenteiset verkkosivut jne.

 

 

Lyhyesti

Asiakas: Tikkurila Oyj

Palvelut: Vuosikertomukset 2011–2014, visuaalinen suunnittelu,
valokuvien suunnittelu ja toteutus, graafinen suunnittelu ja taitto, yritysvideoiden ideointi ja organisointi

Kanavat: Painettu vuosikertomus, kevyet vuosikertomus www-sivut

 

.

.

.

.

”Grass has been our visual design partner in multi-channel annual report projects since 2011. We are pleased with their ability to visualize our story.”

Minna Avellan, Tikkurila Oyj

.

.