Tikkurila Oyj

 

Lähtökohta:
Vuosikertomus on yksi sijoittajaviestinnän tärkeimpiä välineitä. Tikkurila halusi uudistaa vuosikertomustaan vuodelle 2011 ja valitsi kilpailutuksen kautta Grassin tekemään koko vuosikertomuksen uudelleen. 

Teimme ja toteutimme:
Uudistusajatuksiemme pohjalta lähdimme asiakkaan kanssa kehittämään vuosikertomusta. Vuosikertomukseen toimme vahvasti mukaan Tikkurilan värien luomaa raikkautta, kepeyttä ja voimakkaita tunteita. Kertomusosiossa panostettiin mainonnalliseen ajattelutapaan, jonka vuoksi vuonna -12 kertomusosa eriytettiin omaksi kokonaisuudeksi. Vuosikertomusprojekti piti sisällään pitkän tähtäimen kuvasuunnitelman, kuvauksien yhteydessä tehdyt vuosikertomusvideot, erilliset kevytrakenteiset verkkosivut jne.

 

 

Lyhyesti

Asiakas: Tikkurila Oyj

Palvelut: Vuosikertomukset 2011–2014, visuaalinen suunnittelu,
valokuvien suunnittelu ja toteutus, graafinen suunnittelu ja taitto, yritysvideoiden ideointi ja organisointi

Kanavat: Painettu vuosikertomus, kevyet vuosikertomusverkkosivut

 

.

.

.

.

”Grass on ollut visuaalisen suunnittelun kumppanimme monikanavaisissa vuosikertomusprojeteissa vuodesta 2011. Olemme tyytyväisiä heidän kykyynsä visualisoida tarinaamme.”

Minna Avellan, Tikkurila Oyj

.

.